نظرسنجي در خصوص برگزاري نشست، گردهمايي، ديدار صميمانه، ...

لطفا در صورتی که در نشست‌هاي برگزار شده بنياد ملي نخبگان شرکت نموده‌اید، نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص برگزاري آن نشست در فرم ذیل ثبت نمایید.

هدف از این فرم، جمع آوری نقطه نظرات و پیشنهادات شرکت‌کنندگان در نشست‌های برگزار شده از سوی دفتر ارتباط و هم اندیشی با نخبگان است. قطعا نظرات سازنده شما در برگزاری اثربخش‌تر این نشست‌ها در آينده تاثيرگذار خواهد بود.  لطفا  به زبان فارسی تایپ نمایید.  
*نام:
*نام خانوادگی:
*کد ملی:
*شماره همراه:
*رایانامه:
*رشته تحصیلی:
*وضعیت تحصیلی:
نظر سنجی
*برنامه ای که در آن شرکت نموده و مایل به طرح دیدگاه خود هستید:
نقاط قوت در برگزاری نشست، گردهم آیی، ...(حداکثر  4 سطر ):
نقاط قابل بهبود در برگزاري نشست، گردهمايي، ...(حداکثر  4 سطر ):
* پیشنهاد جهت برگزاری اثربخش‌تر نشست، گردهمايي، ... در آينده (حداکثر  15 سطر ):
کد امنیتی:

   
متن تصویر فوق را وارد نمایید: